[logiciel creation site] [creation site web] [creation site internet] [agi_site]
[Synergy Integration Inc. - AGI]
[Synergy Integration Inc. - Bionatics]
[Synergy Integration Inc. - Calytrix]
[Synergy Integration Inc. - CMLabs]
[Synergy Integration Inc. - Integral Systems]
[Synergy Integration Inc. - Presagis]
[Synergy Integration Inc. - Remcom]
[Synergy Integration Inc. - Scalable Networks]
[Synergy Integration Inc. - VT-MAK]
[Synergy Integration Inc. - Services]
[Synergy Integration Inc. - Solutions]
[Synergy Integration Inc. - Vendors]
[Synergy Integration Inc. - AGI]
[Synergy Integration Inc. - Bionatics]
[Synergy Integration Inc. - Calytrix]
[Synergy Integration Inc. - CMLabs]
[Synergy Integration Inc. - Integral Systems]
[Synergy Integration Inc. - Presagis]
[Synergy Integration Inc. - Remcom]
[Synergy Integration Inc. - Scalable Networks]
[Synergy Integration Inc. - VT-MAK]
[Synergy Integration Inc. - Customers]
[Synergy Integration Inc. - About]
[Synergy Integration Inc.]
[Synergy Integration Inc.]

Analytical Graphics Inc. - AGI

אתר החברה:agi.com

מוצרים

STK : Systems Tool Kit- טכנולוגיה למידול, תיכון וניתוח System of sytems, כולל מגוון כלים ומערכות, חלל, תקשורת לווינית, שליטה ובקרה, כלי טיס בלתי מאוישים, הגנה וטילים, רשתות תקשורת, מכ"מ וניווט....


 Cesium Pro - אוסף יכולות משלימות מעל Cesium, שהוא קוד פתוח להצגתה דו ותלת ממדית של שטח, מבוססת טכנולוגיה web-based  


  

אודות החברה

חברת AGI מספקת יכולת תכנה מוכחת לפיתוח בזמן קצר ויחס עלות-תועלת משתלם.

הטכנולוגיה שהיא מציעה מתאימה למערכות מורכבות בתחומי החלל, השליטה, ההגנה והמודיעין. המוצרים של AGI משמשים למידול, הנדסה, אנליזה ותפעול בתחום האוירי, מטוסים, טילים והגנה, שליטה ובקרה (C4ISR), חלל, תקשורת, ומערכות אלקטרוניות.


חברת AGI  נוסדה בשנת 1989, והמשרדים שלה מפוזרים במספר מוקדים מסביב לעולם (מס' מוקדים ברחבי ארה"ב, אנגליה, סינגפור).


הטכנולוגיה כוללת מוצרים מוכנים לשימוש, כמו גם כלים לפיתוח.

כלי הפיתוח מספקים ממשקי אפליקציה המאפשרים למפתחים ליצור, להתאים ולשלב את היכולות האנליטיות והוויזואליות של AGI לתוך אפליקציות ייחודיות. הטכנולוגיה של AGI מפותחת ע"י מהנדסי תוכנה, מהנדסי חלל, מדענים ומומחים רלוונטיים ברמה עולמית.