[logiciel creation site] [creation site web] [creation site internet] [Synergy Integration Inc. - AGI]
[Synergy Integration Inc. - Bionatics]
[Synergy Integration Inc. - Boston Dynamics]
[Synergy Integration Inc. - Calytrix]
[Synergy Integration Inc. - CMLabs]
[Synergy Integration Inc. - Integral Systems]
[Synergy Integration Inc. - MASA]
[Synergy Integration Inc. - Presagis]
[Synergy Integration Inc. - Remcom]
[Synergy Integration Inc. - Scalable Networks]
[Synergy Integration Inc. - VT-MAK]
[Synergy Integration Inc. - Services]
[Synergy Integration Inc. - Solutions]
[Synergy Integration Inc. - Vendors]
[Synergy Integration Inc. - AGI]
[Synergy Integration Inc. - Bionatics]
[Synergy Integration Inc. - Calytrix]
[Synergy Integration Inc. - CMLabs]
[Synergy Integration Inc. - Integral Systems]
[Synergy Integration Inc. - Presagis]
[Synergy Integration Inc. - Remcom]
[Synergy Integration Inc. - Scalable Networks]
[Synergy Integration Inc. - VT-MAK]
[Synergy Integration Inc. - Customers]
[Synergy Integration Inc. - About]
[Synergy Integration Inc.]
[Synergy Integration Inc.]
[bionatics-site]

אתר החברה: bionatics.com

BlueBerry3D - שכבה מתווכת בין טעינת המתאר מתוך ה-DB לאפליקצית הסימולציה. זהו פתרון להעשרת שטח המתאר עם אובייקטים מפורטים ומציאת איזון בין הצגתם ברזולוציה וביצועי תצוגה טובים בזמן ריצה.


REALNat - המוצר מאפשר יצירת צמחיה אוטומאטית במספר רמות פרוט (level of details) המושפע ממרחק נקודת ההסתכלות.

ניתן ליצא את הצמחיה בפורמט הסטנדרטי OpenFlight ולהוסיפו למתאר.


  

מוצרים

חברת Bionatics מפתחת מודלי שטח תלת מימדיים ופתרונות ויזואליזציה ריאליסטית במיוחד של פני שטח צימחיה וכד'.

בין השימושים לטכנולוגיה זו, תמיכה בשיפור תהליך קבלת ההחלטות בכל הקשור לתכנון המתאר האורבני, ניהול העיר, שימור הנוף, שילוב תשתיות בסימולציות בטחוניות או אזרחיות.


החברה Bionatics נוסדה בשנת 2000, כיום היא מפיצה את מוצריה ביותר מ-50 מדינות בעולם באמצעות רשת משווקים ייחודית (בישראל מיוצגת ע"י חברת סינרג'י)


  

אודות החברה

Bionatics