[logiciel creation site] [creation site web] [creation site internet] [Synergy Integration Inc. - AGI]
[Synergy Integration Inc. - Bionatics]
[Synergy Integration Inc. - Calytrix]
[Synergy Integration Inc. - CMLabs]
[Synergy Integration Inc. - Integral Systems]
[Synergy Integration Inc. - Presagis]
[Synergy Integration Inc. - Remcom]
[Synergy Integration Inc. - Scalable Networks]
[Synergy Integration Inc. - VT-MAK]
[Synergy Integration Inc. - Services]
[Synergy Integration Inc. - Solutions]
[Synergy Integration Inc. - Vendors]
[Synergy Integration Inc. - AGI]
[Synergy Integration Inc. - Bionatics]
[Synergy Integration Inc. - Calytrix]
[Synergy Integration Inc. - CMLabs]
[Synergy Integration Inc. - Integral Systems]
[Synergy Integration Inc. - Presagis]
[Synergy Integration Inc. - Remcom]
[Synergy Integration Inc. - Scalable Networks]
[Synergy Integration Inc. - VT-MAK]
[Synergy Integration Inc. - Customers]
[Synergy Integration Inc. - About]
[Synergy Integration Inc.]
[Synergy Integration Inc.]
[calytrix]

אתר החברה:calytrix.com

 Combat Net Radio Simolatior - CNR -  המוצר הינו תוכנה בלבד המאפשרת העברת Voice-over-IP. בעזרת התוכנה ניתן ליצור רשת משתמשים בערוצי קשר שונים ולאפשר לצוותים לתקשר ברשת סימולציה. למוצר ערכת פיתוח תוכנה (SDK) הכוללת API, בשפות C++ ו-Java, אשר מאפשרת יצירת ממשקים תפעוליים וחיבור לרכיבי חומרה שונים בהתאם לצורכי הפרויקט.


Audio Logger - המוצר כולל יכולת הקלטת שמע, אשר בעזרתו ניתן להקליט או לבצע השמעה חוזרת של הודעות השמע שעברו במהלך ריצת הסימולציה בכל הערוצים.


  

מוצרים

חברת  Calytrix נוסדה בפ'רט, במערב אוסטרליה בשנת 2001. במרץ 2003 פתחה החברה סניף נוסף בארה"ב. כיום מוכרת Calytrix מוצרים ושירותים באמריקה, אסיה, אוסטרליה, ניו זילנד, אירופה ובריטניה.

חברת Calytrix מתרכזת בפיתוח באימוני הגנה וסימולציות קהילה, וכן לאחרונה גם מתפתחת בשוק החינוך. למרות שההתמקדות המקורית של Calytrix הייתה פיתוח תוכנה, היא לוקחת גם חלק משמעותי באחריות לספק גם פתרונות טכניים ופתרונות אינטגרציה יחד ע"מ לעמוד בצרכים הגדלים של לקוחותיה.

אודות החברה

Calytrix