[logiciel creation site] [creation site web] [creation site internet] [Synergy Integration Inc.]
[Synergy Integration Inc. - Services]
[Synergy Integration Inc. - Solutions]
[Synergy Integration Inc. - Vendors]
[Synergy Integration Inc. - AGI]
[Synergy Integration Inc. - Bionatics]
[Synergy Integration Inc. - Calytrix]
[Synergy Integration Inc. - CMLabs]
[Synergy Integration Inc. - Integral Systems]
[Synergy Integration Inc. - Presagis]
[Synergy Integration Inc. - Remcom]
[Synergy Integration Inc. - Scalable Networks]
[Synergy Integration Inc. - VT-MAK]
[Synergy Integration Inc. - Customers]
[Synergy Integration Inc. - About]
[Synergy Integration Inc.]

מאז היווסדה בשנת 1991, מובילה חברת סינרג'י בישראל את שוק מוצרי המדף המסחריים  Comercial Of The Shelf בתחומים של: מידול, סימולציה, אנליזה, תקשורת וחלל.

כלי המדף, המבוססים על תקנים ידועים ומקובלים, יחד עם הידע והתמיכה המקצועית של חברת סינרג'י, מאפשרת לך לבנות פתרון ולספקו ללקוח שלך, בזמן קצר יותר ותוך הורדת עלות וסיכונים.


סינרג'י מהווה מוקד ידע בתחומי המידול והסימולציה, תקני האינטראופרביליות, וחיבוריות למערכות שליטה ובקרה.

  

סימולציה היא הציר המרכזי המשמש "מפגש" לכל הגורמים בשלבי פיתוח המערכת, ולאורך כל חייהמערכת:  אפיון, הנדסה, ואלידציה, בדיקות, מיבצוע, מוכנות...

שיבוץ רכיבים סימולטביים במערכות אופרטיביות, מופיע לאחרונה כדרישה עקרונית וחיונית במערכות שליטה ובקרה מתקדמות.

הידעת?

ברוכים הבאים לסינרג'י

COMBINING THE STATE OF ART AND THE STATE OF PRACTICE