[logiciel creation site] [creation site web] [creation site internet] [Synergy Integration Inc. - AGI]
[Synergy Integration Inc. - Bionatics]
[Synergy Integration Inc. - Calytrix]
[Synergy Integration Inc. - CMLabs]
[Synergy Integration Inc. - Integral Systems]
[Synergy Integration Inc. - Presagis]
[Synergy Integration Inc. - Remcom]
[Synergy Integration Inc. - Scalable Networks]
[Synergy Integration Inc. - VT-MAK]
[Synergy Integration Inc.]
[Synergy Integration Inc. - Services]
[Synergy Integration Inc. - Solutions]
[Synergy Integration Inc. - Vendors]
[Synergy Integration Inc. - AGI]
[Synergy Integration Inc. - Bionatics]
[Synergy Integration Inc. - Calytrix]
[Synergy Integration Inc. - CMLabs]
[Synergy Integration Inc. - Integral Systems]
[Synergy Integration Inc. - Presagis]
[Synergy Integration Inc. - Remcom]
[Synergy Integration Inc. - Scalable Networks]
[Synergy Integration Inc. - VT-MAK]
[Synergy Integration Inc. - Customers]
[Synergy Integration Inc. - About]
[Synergy Integration Inc.]
[ISI-site]

אתר החברה:integ.com

Epoch IPS - המוצר מכסה את כל הרכיבים הדרושים להקמת מערכת בקרה לוויינית: עיבוד טלמטריה (בזמן אמת), ממשק תחנה עבור בקרת לוויינים, מסד נתונים TM/TC, תהליכי עריכה וביצוע, ניהול מידע היסטורי, קביעת תצורת מטעד, הצגת נתוני הלוויין, דינמיקות טיסה ועוד.


Compass NMS - מיועד להגן על התעבורה המנוהלת ע"י רשתות התקשורת בצורה קלה ואמינה, תוך כדי אינטגרציה במינימום עלות. המוצר COMPASS הינו חבילת תוכנה לניהול סוגים שונים של רשתות. המוצר תוכנן לפי שמירת עקרון הגמישות, כך שהוא יכול לתמוך ביותר מ-100,000 חלקי ציוד ועוצב כך שהוא יכול לענות על הדרישות של המרת אפליקציות מלוויינים ל-VDSL ולאינטרנט. בקלות מתממשק למכשירים המבוססים על SNMP.


 Monics- מערכת מבוזרת לניטור אותות ברשת. Monics הינה המובילה בתחומה. הניטור יכול להתבצע מאתר יחיד או מורכבת ממספר רב של אתרים. מערכת Monics נבחרת בד"כ ע"י מפעיל לוויינים או נותני שירות המחפשים יכולות ניטור אותות בלתי מוגבלות. במקביל, הרשת יכולה לכלול מעבד אותות דיגיטלי (Digital Signal Processor) אשר יציג את האות הנדרש או כל אות אחר אשר מפריע לתקשורת.

  

מוצרים

חברת Integral Systems מובילה בניהול מאובטח, ייצור והפצה של נתונים ומידע בין פלטפורמות חלל לתחנות קרקעיות ולתוך רשתות צבאיות. וזאת בשוק הלוויינים הממשלתיים והמסחריים ולקוחות בתחום התעופה.

החברה מספקת גם רכיבי בקרת איכות תקשורת ובקרת רשתות, כמו גם רכיבי חמרה בתחום התקשורת (אנטנות, מודמים...) להרכבת מערכות ניהול רשתות שלמות.

צוות המומחים של החברה מעצב ויוצר פתרונות חדשניים המשלבים מוצרים ושירותים מותאמים אישית, ע"מ לענות על הצרכים הספציפיים של הלקוחות, מתמודדות מול כל פלטפורמה וכל טכנולוגיה ע"מ לעמוד בציפיות


  

אודות החברה

Integral Systems Inc.