[logiciel creation site] [creation site web] [creation site internet] [Synergy Integration Inc. - AGI]
[Synergy Integration Inc. - Bionatics]
[Synergy Integration Inc. - Calytrix]
[Synergy Integration Inc. - CMLabs]
[Synergy Integration Inc. - Integral Systems]
[Synergy Integration Inc. - Presagis]
[Synergy Integration Inc. - Remcom]
[Synergy Integration Inc. - Scalable Networks]
[Synergy Integration Inc. - VT-MAK]
[Synergy Integration Inc.]
[Synergy Integration Inc. - Services]
[Synergy Integration Inc. - Solutions]
[Synergy Integration Inc. - Vendors]
[Synergy Integration Inc. - AGI]
[Synergy Integration Inc. - Bionatics]
[Synergy Integration Inc. - Calytrix]
[Synergy Integration Inc. - CMLabs]
[Synergy Integration Inc. - Integral Systems]
[Synergy Integration Inc. - Presagis]
[Synergy Integration Inc. - Remcom]
[Synergy Integration Inc. - Scalable Networks]
[Synergy Integration Inc. - VT-MAK]
[Synergy Integration Inc. - Customers]
[Synergy Integration Inc. - About]
[Synergy Integration Inc.]
[masa-site]

אתר החברה:masagroup.com

SWORD - מחולל תרחיש מערכתי, שנמצא בשימוש של צבאות שונים. הוא מכיל עושר רב של משימות והתנהגויות ומאפשר הזנת מגוון רב של פרמטרים הספציפיים לארגון/צבא המבקש להתאמן.  בהכנות לתרגיל רחב היקף מתבצעות מספר רב של פעילויות של תרגולים, הכנת משימות, ולימוד ראשוני לקראת התרגיל המלא. האינטגרציה בין SWORD לבין מערכות שו"ב, מאמני שטח ומאמנים וירטואליים, מאפשרת דרכים חדשות לאימון ותמיכה בקבלת החלטות.


  

מוצרים

חברת MASA הינה ספק בינלאומי של פתרונות תוכנה מתקדמים, הכוללים מחוללי תרחיש ומנועי בינה מלאכותית ייחודיים. בקבוצת MASA חדשנות הינה אחת הערכים הבסיסיים ביותר. החברה מביאה תוצאות מחקרים שהיא מבצעת, ומיישמים אותם ע"י פיתוחם באפליקציות המכוונות לקוח שלהם.
  

אודות החברה

MASA Group