[logiciel creation site] [creation site web] [creation site internet] [Synergy Integration Inc. - AGI]
[Synergy Integration Inc. - Bionatics]
[Synergy Integration Inc. - Calytrix]
[Synergy Integration Inc. - CMLabs]
[Synergy Integration Inc. - Integral Systems]
[Synergy Integration Inc. - Presagis]
[Synergy Integration Inc. - Remcom]
[Synergy Integration Inc. - Scalable Networks]
[Synergy Integration Inc. - VT-MAK]
[Synergy Integration Inc.]
[Synergy Integration Inc. - Services]
[Synergy Integration Inc. - Solutions]
[Synergy Integration Inc. - Vendors]
[Synergy Integration Inc. - AGI]
[Synergy Integration Inc. - Bionatics]
[Synergy Integration Inc. - Calytrix]
[Synergy Integration Inc. - CMLabs]
[Synergy Integration Inc. - Integral Systems]
[Synergy Integration Inc. - Presagis]
[Synergy Integration Inc. - Remcom]
[Synergy Integration Inc. - Scalable Networks]
[Synergy Integration Inc. - VT-MAK]
[Synergy Integration Inc. - Customers]
[Synergy Integration Inc. - About]
[Synergy Integration Inc.]
[optimalsatcom-site]

אתר החברה:optimalsatcom.com

Complan -  מורכב ממספר כלים שימושיים לניהול יעיל של עיצוב רשת ה-SATCOM והאופטימיזציה שלה, תכנון שידורי לוויין וניהול הקיבולת.


Customize Link Budget Tool-  זהו כלי מתוחכם לניתוח ההספקים וההפסדים בערוץ התקשורת הנתון כדי לתת הערכה כוללת על הביצועים, המכיל את המידע הטכני הרלוונטי ללוויין, מפרטי ביצועים, תכניות, תדירות, והמפות הנדרשות לחישוב.


SatCom WEB Tool -  מכיל מספר כלים נפוצים לשימוש ע"י מפעילי הלוויינים, אשר ניתנים להתאמה אישית למידע הנחוץ ושילובם באתר האינטרנט לשימוש הלקוחות. שימוש באלגוריתמים מדויקים ופיתוחי WEB מתקדמים, נתמך ע"י מסדי נתונים המעודכנים כל הזמן הכלי SATCOM web Tools מעוצב כך שהוא גם מדויק וגם קל לשימוש.


ComSat Star Suite -  מכיל כלים ומחשבונים הנמצאים בשימוש נרחב בידי מהנדסי הלוויינים לצורך מימוש פונקציונליות נפוצה.


Antenna coverage Program  -  כלי למיפוי וויזואליזציה, המשמש לתצוגה של כיסוי האנטנות הלווייניות המבוססות על מתאר אמיתי של מפה נתונה. הכלי מאפשר להגדיר את סוג ההקרנה, רמת הזום, תכונות גיאוגרפיות ופוליטיות, גרפיקה, טקסט וסגנון הקווים וכו'.


ECM - תוכנה המרכזת את כל היבטי ניהול קיבולת הלוויין לתוך מערכת אחת: מכירות קיבולת, מספק יכולות חיזוי, ניהול משאבים, מעקב עלויות הכנסות וכו'.

מוצרים

חברת  Optimal Satcom הינה ספקית מובילה של מערכות ארגוניות ושירותים לתכנון וניהול קיבולת לווין, עיצוב רשת ה-SATCOM ואופטימיזציה שלה.

החברה הוקמה בשנת 2002, מתוך חברות Lockheed Martin ו-COMSAT corporation. חברת Optimal Satcom ממשיכה מסורת ארוכה של מצוינות במחקר והפיתוח בתחום התקשורת הלוויינית, ע"י המוצרים והשירותים המובילים בשוק בתחום זה.

מוצרי המדף (COTS) והמערכות המותאמות אישית משמשים לניהול בחלק משמעותי בתעשייה המסחרית והצבאית כאחד, בעולם הלוויינים. כמו כן, מציעה חברת Optimal Satcom גם שירותי ייעוץ והדרכה טכנית ע"מ לסייע לחברות בתחום הלוויין לנהל את הקיבולת שלהם ביעילות.

  

אודות החברה

Optimal Satcom