[logiciel creation site] [creation site web] [creation site internet] [Synergy Integration Inc. - AGI]
[Synergy Integration Inc. - Bionatics]
[Synergy Integration Inc. - Calytrix]
[Synergy Integration Inc. - CMLabs]
[Synergy Integration Inc. - Integral Systems]
[Synergy Integration Inc. - Presagis]
[Synergy Integration Inc. - Remcom]
[Synergy Integration Inc. - Scalable Networks]
[Synergy Integration Inc. - VT-MAK]
[Synergy Integration Inc.]
[Synergy Integration Inc. - Services]
[Synergy Integration Inc. - Solutions]
[Synergy Integration Inc. - Vendors]
[Synergy Integration Inc. - AGI]
[Synergy Integration Inc. - Bionatics]
[Synergy Integration Inc. - Calytrix]
[Synergy Integration Inc. - CMLabs]
[Synergy Integration Inc. - Integral Systems]
[Synergy Integration Inc. - Presagis]
[Synergy Integration Inc. - Remcom]
[Synergy Integration Inc. - Scalable Networks]
[Synergy Integration Inc. - VT-MAK]
[Synergy Integration Inc. - Customers]
[Synergy Integration Inc. - About]
[Synergy Integration Inc.]
[remcom]

אתר החברה:remcom.com

XFdtd - תוכנה המאפשרת סימולציה אלקטרומגנטית תלת מימדית המספקת כלים למידול וסימלוץ המערכת האלקטרומגנטית.


Wireless Insite- מיועד עבור גילוי אותות ומיפוי אופטימאלי של אתרים לתקשורת אלחוטית. מספק חיזוי מדויק של ביצועי הרשת באזורים אורבניים, בתוך מבנים או בשטחים פתוחים.


XGtd- ניתוח קרינה מאזורים רחוקים או מאובייקטים מורכבים (כלי טייס או רכב), סימלוץ של הפרעות לתדר (FRI/EMI) וחקירת עמידות הרשת בפני התקפות.


VariPose-  כלי לניתוח של הקרינה שסופג האדם. הכלי מספק מודלים של בני אדם במבחר רחב של תנוחות, כולל את המבנה הפנימי של האיברים הקולטים. 


Rotman Lens Designer-  תכנון, סינתזה, וניתוח של עדשות רוטמן ודומיהן.


  

מוצרים

חברת  Remcom נוסדה בשנת 1994, ממוקמת בפילדלפיה ארצות הברית.

החברה מספקת פיתרונות סימולציה ואנליזה אלקטרומגנטית . הטכנולוגיה מאפשרת: תכנון אנטנות, חקירת אפקטים שקשורים לקרינה אלקטרומגנטית, פוטוניקה, גלי מיקרו, גלי אותות, תקשורת אלחוטית, סמלוץ של הפרעות לתדר וחקירת עמידות הרשת בפני התקפות ועוד.

כמו כן עוסקת החברה בתכנון אנטנות סלולאריות, מיקום האנטנות בתנועה (על מכוניות או מטוסים) ומיקום המערכת האלקטרומגנטית מתאפשר בקלות ע"י הסימולציה ה-EM שמציעה חברת Remcom.


  

אודות החברה

Remcom