[logiciel creation site] [creation site web] [creation site internet] [Synergy Integration Inc. - AGI]
[Synergy Integration Inc. - Bionatics]
[Synergy Integration Inc. - Calytrix]
[Synergy Integration Inc. - CMLabs]
[Synergy Integration Inc. - Integral Systems]
[Synergy Integration Inc. - Presagis]
[Synergy Integration Inc. - Remcom]
[Synergy Integration Inc. - Scalable Networks]
[Synergy Integration Inc. - VT-MAK]
[Synergy Integration Inc.]
[Synergy Integration Inc. - Services]
[Synergy Integration Inc. - Solutions]
[Synergy Integration Inc. - Vendors]
[Synergy Integration Inc. - AGI]
[Synergy Integration Inc. - Bionatics]
[Synergy Integration Inc. - Calytrix]
[Synergy Integration Inc. - CMLabs]
[Synergy Integration Inc. - Integral Systems]
[Synergy Integration Inc. - Presagis]
[Synergy Integration Inc. - Remcom]
[Synergy Integration Inc. - Scalable Networks]
[Synergy Integration Inc. - VT-MAK]
[Synergy Integration Inc. - Customers]
[Synergy Integration Inc. - About]
[Synergy Integration Inc.]
[scalable-networks- site]

אתר החברה:scalable-networks.com

Qualnet  - תוכנה המאפשרת סימולצית קשר, בנייה, עיצוב וניתוח של רשתות פיזיות, אלחוטיות ומעורבות (פיזיות ואלחוטיות יחד) ובוחנת את הביצועים של רכיבי הרשת השונים. תוכנת Qualnet מנצלת את תהליך המקביליות, אשר מתאפשר במעבד מרובה ליבות ואף בקלסטר של מחשבים.


Exata - התוכנה מאפשרת אמולציה של רשתות תקשורת (משדרים, אנטנות, ציוד, תוכנה, מתאר שטח, תופעות אטמוספיריות, תופעות של אינטראקציה אנושית), אשר יכולה גם להתחבר לאפליקציות תקשורת אמיתיות בזמן אמת. התוכנה Exata (Exata/Cyber) בוחנת את הרשת מפני אתגרים שונים: מגבלות רוחב פס, צווארי בקבוק, התקפות, בעיות ניתוב, עומסי תנועה, איכות המידע המועבר וכו'. הרשתות הסולולאריות מתמודדות אף עם אתגרים רציניים יותר: מזג האוויר, תנאים סביבתיים, השפעות ניידות וכו'. התוכנה מאפשרת ליצור מתקפות על הרשת ולהתאים אמצעים נגד

.


  

מוצרים

חברת  SNT נוסדה בשנת 1999 ב-LA. החברה מפתחת ונותנת תמיכה להדמיה וסימולציה באיכות גבוהה של רשתות תקשורת, אשר עוזרות לעצב ולבחון את הרשתות הציוד והאלגוריתמיקה.

SNT בעלת מוניטין של שירות איכותי בכל הנוגע להדמייה וסימולציה של רשתות מחשבים ברחבי העולם. עם קבוצה של מומחים לרשתות (אלחוטיות, לוין, סלולארית ועוד), סימולציה, תהליכים מקביליים מהאקדמיה, המחקר והתעשייה, מצליחה SNT לייצר מוצרים איכותיים.

בנוסף החברה מציעה ללקוחותיה פיתוח מודל אישי המותאם לדרישות שלו, אינטגרציה, הדרכה ותמיכה.

אודות החברה

Scalable Networks Technologies