[logiciel creation site] [creation site web] [creation site internet] [Synergy Integration Inc.]
[Synergy Integration Inc. - Services]
[Synergy Integration Inc. - Solutions]
[Synergy Integration Inc. - Vendors]
[Synergy Integration Inc. - AGI]
[Synergy Integration Inc. - Bionatics]
[Synergy Integration Inc. - Calytrix]
[Synergy Integration Inc. - CMLabs]
[Synergy Integration Inc. - Integral Systems]
[Synergy Integration Inc. - Presagis]
[Synergy Integration Inc. - Remcom]
[Synergy Integration Inc. - Scalable Networks]
[Synergy Integration Inc. - VT-MAK]
[Synergy Integration Inc. - Customers]
[Synergy Integration Inc. - About]
[Synergy Integration Inc.]
[Synergy Integration Inc. - AGI]
[Synergy Integration Inc. - Bionatics]
[Synergy Integration Inc. - Calytrix]
[Synergy Integration Inc. - CMLabs]
[Synergy Integration Inc. - Integral Systems]
[Synergy Integration Inc. - Presagis]
[Synergy Integration Inc. - Remcom]
[Synergy Integration Inc. - Scalable Networks]
[Synergy Integration Inc. - VT-MAK]

סינרג'י מייצגת בבלעדיות את מיטב החברות הידועות בתחום של מוצרי מדף COTS בתעשיה בתחום עיסוקה.


המומחיות של סינרג'י לספק בארץ את הטכנולוגיה בליווי השרותים המתאימים, ובכך לאפשר ללקוחות סינרג'י לאמץ את היכולות ולספק ללקוחותיהם פתרונות, תוך חיסכון בזמן והורדה בעלויות ובסיכון.

בהיותה מפיץ מיקצועי, לסינרג'י קשרים מפותחים וארוכי טווח עם חברות הספקיות בכל הרמות, ניהוליות והנדסיות. נציגי החברות מגיעים לארץ באופן סדיר ואנשי סינרג'י מבקרים אותם בחו"ל באופן תכוף, כדי לוודא שליטה בטכנולוגיה והעברת דרישות מלקוחות בארץ להמשך פיתוח המוצרים.


חברות ה COTS הן חברות שייעדו לעצמן משימה זו והיא מהווה כ-80% מהכנסותיהן. הן חברות שאופן העבודה שלהן הוא עבודה מול מספר לקוחות רב (אינטגרטורים) ומעקב תמידי אחר דרישות השוק ושיפור יכולות הכלים תוך אספקת תחזוקה שוטפת.


זה תפקידה של סינרג'י לייצג אל מול הספקיות את דרישות השוק והלקוחות בארץ.

נציגויות