[logiciel creation site] [creation site web] [creation site internet] [Synergy Integration Inc. - AGI]
[Synergy Integration Inc. - Bionatics]
[Synergy Integration Inc. - Calytrix]
[Synergy Integration Inc. - CMLabs]
[Synergy Integration Inc. - Integral Systems]
[Synergy Integration Inc. - Presagis]
[Synergy Integration Inc. - Remcom]
[Synergy Integration Inc. - Scalable Networks]
[Synergy Integration Inc. - VT-MAK]
[Synergy Integration Inc. - Services]
[Synergy Integration Inc. - Solutions]
[Synergy Integration Inc. - Vendors]
[Synergy Integration Inc. - AGI]
[Synergy Integration Inc. - Bionatics]
[Synergy Integration Inc. - Calytrix]
[Synergy Integration Inc. - CMLabs]
[Synergy Integration Inc. - Integral Systems]
[Synergy Integration Inc. - Presagis]
[Synergy Integration Inc. - Remcom]
[Synergy Integration Inc. - Scalable Networks]
[Synergy Integration Inc. - VT-MAK]
[Synergy Integration Inc. - Customers]
[Synergy Integration Inc. - About]
[Synergy Integration Inc.]
[Synergy Integration Inc.]
[mak-site]

אתר החברה:mak.com

RTI  - Run Time Infrastructure - הינו רכיב הכרחי לצורך הרצת אפליקציות בארכיטקטורת HLA. כל אפליקציה ברשת ה HLA זקוקה לרכיב RTI מקומי, דרכו מתבצעת התקשורת בין ה"חברים" ברשת.


 VR-Exchange-  מגשר אוניברסלי עבור סימולציות מבוזרות ( portal, bridge ). כולל מספר "סוכנים" (brokers) המאפשרים: תרגום FOM ל-FOM,  גישור בין RTI ל-RTI שונה, תרגום DIS או HLA . כולל אפשרות לפיתוח "סוכן" (broker) פרטי למימוש פרוטוקול פרטי ולכן מאפשר: תמיכה חיבור סימולציות למערכות שוב (C4I), תמיכה בגישור רשת DIS או HLA  ל ICD של מוצר או פרוייקט כלשהוא.


 Logger-  נועד להקלטת התעבורה ברשת ה HLA/DIS והרצתם מההתחלה שוב ושוב, עפ"י בקשה (Record and Playback) .  ניתן לקבוע את מהירות הריצה של ההקלטה, ולהריץ את ההקלטה מההתחלה לסוף ומהסוף להתחלה. ל-Logger ממשק תפעולי נוח ושרת פקודות. אפשרויות פיתוח, שילוב באפליקציה מרוחקת, ניתוח הקלטה וכו'


 VR-Forces-  מחולל תרחיש עשיר ביכולות עוד לפני פיתוח יכולות ייעודיות. המוצר נועד ליצירת תרחישים מגוונים של שדה הקרב והרצתם.

המוצר מכיל ממשק אינטואיטיבי, אשר מאפשר לא רק למתכנתים, לבנות תרחיש, ע"י מיקום הישויות שיוצגו ע"י אייקונים על המפה או ע"י מניפולציה על מודלים בחלון ה-3D.


VR-Vantage-  מחולל תמונה תלת מימדית ( 3D Renderer ) – מספק פרספקטיבות  מבט מתוך חלון או מצלמה, מעל בסיסי נתונים סינטטיים.

מוצרים

חברת MAK מפתחת תוכנה לחיבוריות, סימולציה וויזואליזציה של העולם הוירטואלי. מוצרי המדף של החברה מספקים בסיס כמעט לכל פרויקט סימולציה מבוזרת שקיים. ניתן להשתמש בכלים של MAK ע"מ לפתח סימולציות אימון במחשב האישי שלך. חברת MAK  ממשיכה לפתח טכנולוגיות סימולציה חדשות, כאשר היא מסתמכת על הידע שברשותה, הניסיון ביצירת פתרונות עבור הלקוחות ומחקר נרחב.

הלקוחות העיקריים של מוצרי MAK  באים מהתעשייה הבטחונית, המוצרים של חברת MAK מספקים מענה לדרישות סימולציה מבוזרת במגוון רחב של תעשיות.  המוצרים של MAK גמישים, ניידים ונתמכים על ידי הצוות המקצועי בחברה. חברת MAK  מציעה מגוון רחב של כלים אותם תוכל להרחיב ולהתאים לדרישות שלך. כמו כן, המוצרים מותאמים למגוון רחב של פלטפורמות, ע"מ שתוכל לעבוד על המוצר מבלי לשנות אצלך שום דבר.

אודות החברה

VT-MAK